Cep telefonlarında taksit süresi uzatıldı

Cep telefonlarında taksit süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. Buna göre, 2019 yılında cep telefonu satın almak isteyenler, fiyatı 3.500 TL’yi geçen cep telefonlarında geçerli olmak üzere 30 Nisan 2019 tarihine kadar 12 ay taksit imkanından yararlanabilecekler.

Satış fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımlarında kullandırılan krediler için 12 aylık taksit imkanı, 2019 yılında Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3.500 TL’yi aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Önceki uygulamaya göre Fiyatı 3.500 TL’yi aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresinin 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını bildirdi.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Bilindiği üzere, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi ile 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade
sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 31/1/2019 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılan Yönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin “fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30/4/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Ancak, söz konusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1/2/2019 tarihi itibarıyla fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.”