Elektronik Ürünlerin Taksitlendirmesinde Yeni Dönem

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu satışlarında kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bilgisayar, tablet ve cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A Maddesinin Üçüncü Fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğe Geçici 4’üncü Madde eklenerek, “Fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanır.” ifadelerine yer verildi.

Bilgisayar ve tablet alımlarında kredi vadesi 6 ayı geçemeyecek. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 11/A Maddesinin İkinci Fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz.” şeklinde değiştirildi.

İlgili yönetmeliğe “Fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanır.” geçici 5’inci Madde eklendi.